Alternatiivreklaami võib defineerida kui informatsiooni edastamise võimalust igapäevases keskkonnas, kuhu traditsioonilise meediaga ei ole võimalik jõuda. Alternatiivreklaami kontseptsioon on üldiselt seotud asukoha, sisu ning uudse tehnoloogiaga. Õnnestunud alternatiivmeedia kampaania võtmeks on sõnumi ja reklaamipinna sidumine, mis võimaldab luua meeldejääva ja tähelepanu äratava koosluse. Alternatiivmeedia on aja jooksul järjest rohkem esiplaanile tõusnud, eriti tänu sellele, et traditsiooniline meedia on kaotamas tarbija jaoks oma mõjujõudu – uudsed lahendused äratavad rohkem tähelepanu ning pakuvad suurepärast võimalust täpse sihtgrupini jõudmiseks. Alternatiivmeedia lahendused on mitmekülgsed ja väga laialdaste võimalustega.

Ministry of Media tooteportfell on lai, hõlmates väga erinevate asukohtade kasutamise võimalusi. Kuna alternatiivmeediat ei piira traditsioonide kammitsad, siis leiame Teile ja Teie sihtgrupile sobivad lahendused seal, kus te neid oodata ei oskagi… õhus, maal, merel, rannas, tänavatel, katustel, kaubanduskeskustes, ülikoolides, ärikeskustes, spordiklubides, rongides, bussides, kohvikutes, klubides, põrandatel, lagedel, seintel, ustel, eskalaatoritel, liftides, riiulitel, ekraanidel, peeglitel, kassadel, kärudel, tšekkidel…. piire ei ole.

Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge meie poole!

Eskalaatorite brändimine on Ministry of Media poolt välja arendatud reklaamlahendus, millega tulime turule 2009. aastal. Võimalik on kasutada kolme varianti – käsipuid, astmeid ning küljeklaase.

Eskalaatorite astmete ja käsipuude puhul kasutatakse spetsiaalset paigaldustehnikat, mis on Ministry of Media paigaldusmeeskonna pädevuses. Tänu pikaajalisele kogemusele suudame pakkuda kõrgeimat kvaliteeti.

Tegemist on suurte ning hästi silmatorkavate reklaamipindadega, mis asuvad kõrge külastatavusega asukohtades. Ühtlasi saab hästi ära kasutada reklaamipinna liikumise efekti.

*Reklaamikliendid ja kujunduslahendused tuleb kaubanduskeskustega kooskõlastada.